NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Innowacje w administracji publicznej

Udostępnianie za pośrednictwem telefonu zintegrowanych informacji z zakresu opieki zdrowotnej, platforma internetowa dotycząca możliwości finansowania dla przedsiębiorstw czy system wykrywania plagiatów dla instytucji szkolnictwa wyższego to zwycięskie inicjatywy publiczne nagrodzone w 2013r. przez Komisję Europejską.
 
Europejskie nagrody w dziedzinie innowacji w administracji publicznej to forma uznania dla najbardziej innowacyjnych i dalekosiężnych inicjatyw publicznych, które przynoszą korzyść obywatelom, przedsiębiorstwom lub podmiotom z sektora edukacji i badań naukowych. Nagrody w wysokości 100 tys. euro uzyskało dziewięć inicjatyw z Chorwacji, Finlandii, Hiszpanii (dwóch laureatów), Niderlandów, Portugalii, Słowacji, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa.
 
„Innowacje nie służą jedynie przedsiębiorstwom. Sektor publiczny wytwarza połowę produktu krajowego brutto UE, w związku z czym musi się on także dostosować do zmian.Dzisiejsi zwycięzcy pokazują, że za pomocą nowych pomysłów i rozwiązań technicznych możemy podnieść standard życia ludzi i wspierać modernizację naszych gospodarek. Potrzebujemy więcej inicjatyw tego typu” – powiedziała komisarz ds. badań, innowacji i nauki Máire Geoghegan-Quinn wręczając nagrody podczas IV Tygodnia Innowacyjnych Regionów Europy (WIRE IV) w Cork w Irlandii.
 
Na konkurs wpłynęły 203 zgłoszenia pochodzące z Unii Europejskiej. Zwycięzców wyłoniono w oparciu o cztery kryteria: gospodarcze skutki inicjatywy; jej znaczenie wobec wyzwań stojących przed społeczeństwami; oryginalność koncepcji i łatwość jej odtwarzania; oraz planowany sposób wykorzystania środków z nagrody.

Czytaj więcej

Źródło: Portal Innowacji

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik