NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Katalog Standardów Realizacji Inwestycji Infrastrukturalnych

LEWIATAN

Wzajemny szacunek i zrozumienie dla stanowisk prezentowanych przez uczestników procesu inwestycyjnego, formułowanie wzorców umownych z należytą starannością, przewidujących warunki i tryby zmiany umowy w trakcie realizacji inwestycji, opracowanie wysokiej jakości dokumentacji przetargowej i dokumentacji przedsięwzięcia oraz posługiwanie się przez zamawiających przy ocenie ofert również pozacenowymi kryteriami oceny – to niektóre z 21 podstawowych zasad, jakimi powinni kierować się inwestorzy planujący realizację przedsięwzięć budowlanych. Zasady te zostały zebrane w Katalog Standardów Realizacji Inwestycji Infrastrukturalnych – publikacji opracowanej przez grono ekspertów z branży infrastruktury i konsultowanej wśród inwestorów i wykonawców.
Niniejszym mamy przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie z ekspertami Związku Pracodawców Branży Infrastruktury – autorami Katalogu Standardów Realizacji Inwestycji Infrastrukturalnych, które odbędzie się w dniu 17 lipca 2013r, w Villa Foksal, ul. Foksal 3/5 w Warszawie.
 
Ramowy program konferencji:

  • 10.00 – 10.30 Rejestracja gości i kawa powitalna
  • 10.30 – 10.45 Otwarcie konferencji – Jacek Całus prezes Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza
  • 10.45 – 12.15 Katalog Standardów Realizacji Inwestycji Infrastrukturalnych:
  • 12.15 – 12.30 Przerwa
  • 12.30 – 13.30 Dyskusja z udziałem ekspertów
  • 13.30 – 14.00 Lunch

 
Prosimy o potwierdzenie udziału do 12 lipca 2013 r. Konferencja bezpłatna. Liczba uczestników jest ograniczona. O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń. tel.: (22) 55 99 907 e-mail: zpbi@zpbi.pl; akossowska@pkpplewiatan.pl
Serdecznie zapraszamy.

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik