NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Spotkanie Informacyjne pt. Pozadotacyjne wsparcie dla rozwoju działalności gospodarczej

Mazovia

Zapraszamy na spotkanie informacyjne pt. Pozadotacyjne wsparcie dla rozwoju działalności gospodarczej, które odbędzie się w Warszawie, w dniu 17 lipca 2013 r. w godzinach 10.00 – 13.00. Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorców, start-up oraz osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej.
 
W trakcie spotkania zostaną omówione następujące tematy:

  • Inicjatywa JEREMIE – BGK
  • Projekty „Mazowiecki Program Pożyczkowy dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw” oraz „Wzrost Potencjału Mazowieckich Przedsiębiorstw” – MRFP.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu, prosimy o wysłanie w formacie np. PDF czytelnie wypełnionego oraz odręcznie podpisanego, zeskanowanego formularza zgłoszeniowego na adres spotkanie_informacyjne@mazowia.eu. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Potwierdzenia zakwalifikowania Słuchacza na Spotkanie Informacyjne wraz z miejscem organizacji spotkania, zostanie przesłane na wskazany w formularzu czytelny adres mailowy.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik