NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Konkurs dotacyjny: Upowszechnianie korzystania z Internetu i rozwój kompetencji cyfrowych

PolskaCyfrowa

Minister Administracji i Cyfryzacji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywania szans edukacyjnych pod nazwą: „Upowszechnianie korzystania z Internetu i rozwój kompetencji cyfrowych”. Oferty należy składać do 21 sierpnia 2013.
 
Zgłaszane projekty powinny przewidywać działania związane ze: zwiększeniem wykorzystania ICT przez osoby wykluczone cyfrowe, w tym osoby po czterdziestym piątym roku życia, niepełnosprawne i słabo wykształcone; podniesieniem świadomości w zakresie korzyści z wejścia w świat cyfrowy (np. możliwość załatwiania spraw urzędowych elektronicznie, użycia bezpiecznych form uwierzytelniania, takich jak bezpłatny profil zaufany); uaktywnieniem, integracją i wykorzystaniem publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP) do prowadzenia kształcenia ustawicznego w obszarze edukacji cyfrowej. Działania mogą obejmować również zakres tematyczny związany z zachęcaniem pracodawców do inwestowania w umiejętności informatyczne pracowników; rozwijaniem zaawansowanych kompetencji cyfrowych, w szczególności w zakresie programowania; opracowaniem systemu monitorowania i poprawy dostępności stron internetowych instytucji publicznych lub narzędzia do autodiagnozy w tym zakresie.

Czytaj więcej

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik