NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Konkurs UE: Eko-innowacje

ngo.pl

Do 5 września 2013 można składać wnioski w konkursie Komisji Europejskiej na projekty związane z eko-innowacjami w różnych sektorach. Dofinansowanie można otrzymać na przedsięwzięcia, które mają na celu zapobieganie lub ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko lub które przyczyniają się do optymalnego wykorzystania zasobów. Konkurs organizowany jest w ramach programu CIP-EIP – Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji, Programu Szczegółowego na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji. Informacje o naborze wniosków dostępne są w języku angielskim tutaj.

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik