NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Europejski Tydzień MSP

W tym roku po raz kolejny pod auspicjami Komisji Europejskiej odbędzie się Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw, stanowiący ogólnoeuropejską kampanię na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.

Celem kampanii jest przede wszystkim rozpowszechnienie informacji o możliwościach wsparcia MSP przez UE oraz promocja przedsiębiorczości, szczególnie wśród młodych osób, planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą.

W ramach Europejskiego Tygodnia MSP przewidzianych jest szereg imprez promocyjno-informacyjnych, które odbędą się w 37 krajach – na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. W planowanych wydarzeniach będą mogli wziąć udział przedsiębiorcy, którzy już prowadzą działalność oraz ci, którzy dopiero rozważają jej rozpoczęcie.

Tegoroczny Europejski Tydzień MSP zaplanowany jest na 25-30 listopada, przy czym najważniejsze wydarzenia odbędą się w dniach 25-27 listopada br. w Wilnie – będą połączone z SME Assembly oraz z  uroczystością wręczenia Europejskich Nagród Przedsiębiorczości.

Szczegóły dotyczące Europejskiego Tygodnia MSP 2013 dostępne są na stronie: http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/sme-week/index_pl.htm

Źródło: Portal Innowacji

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik