NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie organizuje warsztaty panelowe pn. „Inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego”. Przewidujemy przeprowadzenie dyskusji w ramach czterech grup warsztatowych dedykowanych czterem specjalizacjom województwa mazowieckiego, wyznaczonym wstępnie w ramach aktualizowanej obecnie Regionalnej Strategii Innowacji. Planowany termin warsztatów dla specjalizacji bezpieczna żywność, to 3 października 2013 r., godz. 10-13.
 
Bardzo zależy nam na Państwa aktywnym zaangażowaniu się w proces konsultacji mazowieckich specjalizacji.

Pobierz zaproszenie

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik