NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Szkolenia z zakresu przetwórstwa surowców rolniczych na poziomie gospodarstwa, systemów produkcji surowców i małej przedsiębiorczości

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zaprasza na szkolenia realizowane w ramach projektu: „Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa, poprzez system doradztwa rolniczego”, nt. :

  1. „Przetwórstwo zbóż na poziomie gospodarstwa, systemy produkcji surowców i mała przedsiębiorczość” – szkolenie dwudniowe
  2. Przetwórstwo owoców i warzyw na poziomie gospodarstwa, systemy produkcji surowców i mała przedsiębiorczość” – szkolenie dwudniowe
  3. Przetwórstwo mięsa na poziomie gospodarstwa w ramach działalności marginalnej, ograniczonej i lokalnej (MLO), systemy produkcji surowców i mała przedsiębiorczość” – szkolenie dwudniowe
  4. Przetwórstwo mleka na poziomie gospodarstwa w ramach działalności marginalnej i lokalnej (MLO) systemy produkcji surowców i mała przedsiębiorczość” – szkolenie dwudniowe
  5. Przetwórstwo surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego na poziomie gospodarstwa, systemy produkcji surowców i mała przedsiębiorczość” – 3-dniowe szkolenia, podczas których omawiane będzie przetwórstwo zbóż, mięsa, mleka oraz owoców i warzyw.

Rozpoczęcie każdego szkolenia planowane jest na godz. 10.00, a zakończenie ostatniego dnia szkolenia ok.godz.15.00. Szkolenia będą realizowane w CDR O/Radom, ul. Chorzowska 16/18.

Ww. szkolenia mają na celu przekazanie zakresu wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej  prowadzenia  przetwórstwa surowców rolniczych w gospodarstwie i małym zakładzie.

Czytaj więcej

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik