NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw

W dniach od 25 do 30 listopada 2013 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej, odbędzie się ogólnoeuropejska kampania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości pn. Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Celem przedsięwzięcia jest wspieranie rozwoju istniejących małych i średnich przedsiębiorstw oraz zachęcenie do zakładania własnej działalności gospodarczej. W krajach członkowskich organizowane będą różnorodne wydarzenia o charakterze promocyjno-informacyjnym skierowane do funkcjonujących i potencjalnych przedsiębiorców m.in. konferencje, wykłady, seminaria, warsztaty, konkursy, targi, wystawy i dni otwarte.

Ministerstwo Gospodarki wraz ze Związkiem Rzemiosła Polskiego zachęca do realizowania projektów promujących przedsiębiorczość, w ramach Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Więcej informacji na temat korzystania z logo SME Week oraz zamieszczania wiadomości o planowanych przedsięwzięciach w „Bazie wydarzeń” Komisji Europejskiej można uzyskać u Narodowego Koordynatora ds. Europejskiego Tygodnia MSP w Ministerstwie Gospodarki.

W miesiącu listopadzie Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” udostępni swoje strony internetowe dla promocji przedsiębiorczości i przedsiębiorców. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z obszaru działania LGD mogą zaprezentować swoją ofertę, produkty, usługi i pomysły związane z prowadzoną działalnością. Kontakt w sprawie możliwości zaprezentowania oferty Swojej firmy prosimy kierować do Arkadiusza Ostrowskiego, telefonicznie pod nr tel. 48 38 58 996 lub mailowo pod adres: promocja@razemdlaradomki.pl

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik