NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

„Intermentoring w małej firmie – zarządzania kompetencjami”

Projekt „Intermentoring w małej firmie – zarządzania kompetencjami” jest realizowany przez Collegium Civitas w okresie od 1.12.2011 do 30.11.2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki,  Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Projekt współfinansowany  jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem projektu jest wzrost przewidywalności i poczucia bezpieczeństwa zatrudnienia wśród pracowników różnych generacji w małych przedsiębiorstwach, działających na terenie województwa mazowieckiego, dzięki opracowaniu, wdrożeniu i upowszechnieniu innowacyjnej Platformy Zarządzania Kompetencjami. Platforma Zarządzania Kompetencjami to internetowa aplikacja, która pozwala na zarządzanie firmą z  poziomu strategii i z poziomu zasobów ludzkich. Innowacyjna Platforma Zarządzania Kompetencjami służy pracownikom i osobom zarządzającym małymi przedsiębiorstwami z terenu województwa mazowieckiego.

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik