NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Konferencja dla Mazowsza „Klaster – Rozwój – Strategia”

Czy wiecie Państwo na czym polega współpraca w ramach inicjatywy klastrowej albo grupy branżowej i jakie korzyści można osiągnąć z jej funkcjonowania?

Czy wiecie, iż w nowym okresie programowania 2014 – 2020 powyższe inicjatywy mogą liczyć na znaczne wsparcie finansowe z funduszy europejskich i to zarówno na szczeblu regionalnym jak też krajowym ?

Czy słyszeliście Państwo np.: o platformach zakupowych opartych na porozumieniach inicjatyw klastrowych, umożliwiających lepszą pozycję negocjacyjną podmiotów w nich zrzeszonych w przypadku zakupu różnorodnych usług?

 

Mając na uwadze korzyści wynikające ze współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami z tzw. branży kreatywnej skupionej wokół celu jakim jest budowanie marki regionu jako centrum kulturalnego kraju, w ramach inicjatyw klastrowych, a także możliwości ich finansowania w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020 z funduszy UE, w imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, pragniemy zaprosić Państwa do udziału w projekcie dotyczącym organizacji spotkań inicjatyw klastrowych/grup branżowych z terenu województwa mazowieckiego. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu systemowego pn.Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie mogą uczestniczyć wszelkie podmioty zainteresowane współpracą w ramach inicjatywy klastrowej, w szczególności: przedsiębiorcy, przedstawiciele administracji publicznej, przedstawiciele środowiska naukowego oraz instytucji otoczenia biznesu. UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY.

Celem projektu jest utworzenie inicjatywy klastrowej opartej na podmiotach z powyższej branży z  terenu woj. mazowieckiego, w oparciu o działania doradcze finansowane w ramach projektu. Efektem końcowym realizowanych działań będzie opracowanie przy współpracy z ekspertami zewnętrznymi stosownej strategii rozwoju, pozwalającej w przyszłości utworzyć właściwy klaster branżowy.

Zaproszenie na konferencje

Program konferencji

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik