NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Małe firmy – Duża sprawa. CSR drogą do innowacji

Czy innowacje społeczne mogą przynosić zysk? Otóż mogą a nawet powinny. Ten właśnie aspekt różni je od działań o charakterze charytatywnym. Dzięki nowatorskim inicjatywom regionalnym, jak projekt „CSR drogą do innowacji”, firmy sektora MŚP mają szansę nauczyć się jak czerpać korzyści z prospołecznych rozwiązań.

W ramach projektu realizowanego przez Agencję Rozwoju Innowacji SA i Dolnośląski Związek Pracodawców  w partnerstwie ponadnarodowym z firmą Goodbrand&Company z Wielkiej Brytanii, stworzono unikatowy model biznesowy Arinova CSR Leader Thinking, który wskazuje firmom jak wdrażać założenia społecznej odpowiedzialności biznesu, tak, by przekładały się one na wymierne korzyści, pomagały w budowaniu pozycji firmy na rynku i wzmacniały jej innowacyjność.

Idea CSR wdrażana jest przez międzynarodowe korporacje na całym świecie i od dziesięcioleci wzmacnia ich potencjał innowacyjny, pozwalając im wypracować trwałą przewagę nad konkurencją. W czasach coraz mocniej odczuwalnego kryzysu gospodarczego koncepcja ta może być szansą dla przedsiębiorstw funkcjonujących na mniejszych, rodzimych rynkach.

Chcemy pokazać, że idea CSR nie jest domeną wyłącznie dużych korporacji, ale opłaca się z wielu powodów także średnim i małym firmom – podsumowuje Koordynatorka Projektu, Aleksandra Spychalska. – Stosować innowacje społeczne można, nie mając pojęcia o ich istnieniu. Jednak nie ma wątpliwości, że tylko świadome i planowe ich wdrażanie niesie firmom korzyści stricte biznesowe. Naszym celem jest przekonać o tym małe i średnie przedsiębiorstwa w całym regionie – z korzyścią dla wszystkich. – dodaje Spychalska.

Źródło: Portal Innowacji

Czytaj więcej

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik