NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Przez Kaliningrad do Rosji – spotkanie informacyjne

mapka2

Okres spowolnienia gospodarczego stawia przed polskimi przedsiębiorstwami nowe wyzwania, między innymi związane z poszukiwaniem nowych rynków zbytu. Jednym z rynków o najwyższym potencjale jest Rosja.
Choć ten kierunek ekspansji jest coraz częściej rozważany przez polskie firmy, rodzimi przedsiębiorcy  zgłaszają liczne obawy związane z wejściem na rynek rosyjski, z których najważniejsze to: trudności w pozyskaniu wiarygodnych kontrahentów oraz pełnej i wiarygodnej informacji o rynku i wymogach administracyjnych związanych z prowadzeniem działań eksportowych oraz wysokie ryzyko prowadzenia działalności na rynku rosyjskim.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom polskich przedsiębiorstw – Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur we współpracy ze Związkiem Pracodawców Warszawy i Mazowsza oraz działającym na terenie Obwodu Kaliningradzkiego Informacyjnym Centrum Wspomagania Biznesu INOK przygotował kompleksowy program wspierający polskie firmy w procesie wejścia i prowadzenia działalności na rynku rosyjskim.
Program zakłada realizację trzech etapów:

 • I.Upowszechnienie informacji o potencjale współpracy firm polskich i rosyjskich oraz podstawowych zasadach prowadzenia eksportu towarowego do Rosji
 • II.Poszukiwanie partnerów biznesowych po stronie rosyjskiej, analiza rynku w kontekście wymogów i potencjałów poszczególnych branż
 • III.Wsparcie w procesie finalizacji i realizacji kontraktów na terenie Federacji Rosyjskiej od strony prawnej, finansowej, logistycznej, etc.
 • Celem programu jest nie tylko (jak ma to miejsce w ramach wielu innych przedsięwzięć) dostarczenie podstawowych informacji o rynku rosyjskim, ale przede wszystkim praktyczne ułatwienie polskim przedsiębiorstwom lub grupom przedsiębiorstw zaistnienia na tym rynku oraz kompleksowe wsparcie w procesie prowadzenia współpracy gospodarczej z Rosją poprzez zminimalizowanie ryzyk związanych z realizacją procesów biznesowych.
  Spotkanie, stanowiące pierwszy etap programu, będzie niepowtarzalną okazją do zapoznania się z informacjami o potencjale handlowym rynku rosyjskiego oraz skorzystania z wiedzy ekspertów oraz przedstawicieli organizacji okołobiznesowych i urzędów działających na terenie Federacji Rosyjskiej.

  Czytaj więcej

  Category: Bez kategorii

  Copyright by Paweł Słabik