NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Bezpłatne kursy dla sprzedawców/handlowców

Gospodarstwo Rolne Państwa Pysiak Gospodarstwo Rolne Państwa Pysiak

Projekt „Akademia profesjonalnego sprzedawcy/handlowca” skierowany do 50 przedsiębiorstw i 120 właścicieli/pracowników mikro i małych przedsiębiorstw świadczących usługi handlowe, posiadających jednostkę organizacyjną i prowadzących działalność na terenie jednego
z powiatów: radomskiego, m. Radom, szydłowieckiego, przysuskiego, którzy dotychczas nie korzystali
ze wsparcia w zakresie programu szkolenia w ramach Poddziałania 8.1.1

Projekt jest realizowany od 01 września 2013 roku do 28 lutego 2015 roku.

Rekrutacja ma charakter ciągły i prowadzona jest od września 2013 roku.

W ramach projektu oferujemy 3 bloki szkoleń:

Blok 1 Warsztaty kompetencji osobistych: autoprezentacji i zarządzania czasem.

Blok 2 Warsztaty efektywnej sprzedaży: technik sprzedaży, merchandising, negocjacje handlowe.

Blok 3 Techniki handlu w Internecie: sklepy, galerie i aukcje internetowe, marketing w Internecie, logistyka w handlu internetowym.

Na szkoleniach uczestnicy otrzymają:

·         Materiały szkoleniowe

·         Poczęstunek

·         Zaświadczenia ukończenia szkolenia

Udział w szkoleniach w ramach projektu jest bezpłatny.

 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników
i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik