NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Konkurs Zacznij.biz – edycja 2013/2014

Konkurs Zacznij.biz to wyjątkowy projekt realizowany przez Konfederację Lewiatan i Lewiatan Business Angels. Do udziału w konkursie mogą przystąpić::

• właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw z sektora High Tech, o dużym potencjale wzrostu, które generują już przychody z działalności i poszukują kapitału do sfinansowania dalszego wzrostu i ekspansji na rynku,

• pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów kierunków technicznych, którzy opracowali innowacyjny projekt i chcą przekształcić go w przedsięwzięcie biznesowe przy wsparciu finansowym i merytorycznym inwestorów prywatnych,

• pomysłodawców z projektami z branży ICT, posiadającymi globalny potencjał rozwoju oraz poszukujących kapitału na sfinansowanie projektu (przygotowanie, rozpoczęcie, rozwój).

Uczestnicy konkursu mają możliwość zainteresowania swoimi pomysłami potencjalnych inwestorów i zdobyciaśrodków umożliwiających rozwój oraz wdrożenie nowych technologii.

Jeszcze tylko przez tydzień można zgłaszać projekty biznesowe do konkursu. Konkursu, w którym sam udział może być ważniejszy od zwycięstwa. Pomysły na biznes można zgłaszać do 12 listopada 2013 r. na formularzu dostępnym na stronie zacznij.biz.pl 

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik