NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

CLLD – szansa dla organizacji pozarządowych

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (ang. Community Led Local Development, CLLD) to dobrowolny instrument proponowany przez Komisję Europejską, który rozszerza możliwości, jakie dawał LEADER. Po pierwsze umożliwia korzystanie z wszystkich funduszy nowej perspektywy. Po drugie, można go stosować zarówno na terenach miejskich, jak i wiejskich. Po trzecie, kierowany jest nie tylko do Lokalnych Grup Działania. W ramach przygotowań do przyszłego okresu programowania, Komisja Europejska stworzyła możliwość, aby podejście lokalne, które z powodzeniem stosowano do tej pory w rozwoju obszarów wiejskich i zależnych od rybactwa, mogło być >szerzej upowszechniane na całym obszarze UE. Dla podkreślenia, że chodzi o konkretną metodologię rozwoju lokalnego (łączne stosowanie wszystkich jego zasad) i dla odróżnienia od innych działań na poziomie lokalnym, Komisja wprowadziła termin „Community-Led Local Development”, co jednocześnie kładzie nacisk na wiodącą w tym podejściu rolę lokalnej społeczności.

Czytaj więcej

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik