NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Innowacje społeczne – nowy paradygmat czy kolejny etap w rozwoju kreatywnosci człowieka?

Witold Kwaśnicki, Uniwersytet Wrocławski.

Podjęta zostanie próba odpowiedzi na pewne ważne, kontrowersyjne i prowokacyjne pytania:

  • Czym są innowacje społeczne? (Przegląd różnorodnych definicji innowacji społecznych)
  • Czy potrzebne jest nam wyróżnianie "innowacji społecznych" w ogólnej kategorii innowacji?
  • Czy wspieranie rozwoju ekonomii społecznej i innowacji społecznych przez UE i rządy europejskie jest potrzebne i uzasadnione?
  • Czy "ekonomia społeczna" i "innowacje społeczne" mogą być uznane za nowe paradygmaty w badaniach społeczno-ekonomicznych?
  • Na ile "gospodarka społeczna"jest naturalnym etapem w rozwoju cywilizacyjnym związanym głównie z coraz większym dobrobytem i większą ilością czasu wolnego w krajach rozwiniętych gospodarczo?.

Zachęcamy do lektury, którą znajdziecie Państwo tutaj.

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik