NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Krótkie łańcuchy dostaw – nowe perspektywy dla małych i średnich gospodarstw

Krótkie łańcuchy dostaw

Krótkie łańcuchy dostaw to innymi słowy pozbycie się pośredników pomiędzy rolnikiem a konsumentem. Ta strategia biznesowa jest bardzo popularna w wielu sektorach gospodarki. Jest ona zorientowana na zwiększanie marży w przedsiębiorstwach. W sektorze rolnym jest często kojarzona z integracją pionową łańcucha przez przetwórców, kiedy to zabezpieczają oni swoją bazę surowcową lub gdy tworzą własną sieć dystrybucji i sprzedaży. Jednak rozwiązanie to może również posłużyć producentom rolnym, którzy nie mają gospodarstw produkujących na wielką skalę, a są zorientowani na produkowanie produktów wysokiej jakości. Szczególnie dla tych, którzy są zainteresowani działalnością w ramach tak zwanego rolnictwa lokalnego, czyli obsługiwaniu konsumentów w regionie, a nie produkowanie na rynek krajowy czy globalny. Nowa WPR po 2013 i związany z nią PROW 2014-2012 będą oferowały kilka działań dofinansowujących projekty zorientowane na krótkie łańcuchy dostaw i rozwój lokalnego rolnictwa.

Czytaj więcej

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik