NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Polska Sieć LGD

Zapraszam do odwiedzenia strony Polskiej Sieci LGD – www.polskasieclgd.pl. Znajdziecie tam Państwo informacje o naszych działaniach na rzecz roli LGD w nowym okresie programowania, a szczególnie jak najszerszego zastosowania mechanizmu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS). Zachęcamy także do rozpropagowania informacji o mechaniźmie RLKS na obszarach miast, szczególnie tych niewiele powyżej 20 tys. mieszkańców, które nie będą najprawdopodobniej mogły skorzystać ze środków EFRROW, ale mogłyby być częścią obszaru LGD, gdyby mogły skorzystać w ramach RLKS ze środków EFS i EFRR.

Zobacz ulotkę

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik