NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Pomoc dla małych gospodarstw rolnych w Polsce w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

  W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prowadzone są aktualnie prace nad mechanizmami pomocy finansowej dla rolnictwa i wsi ze środków budżetu Wspólnej Polityki Rolnej na nową perspektywę finansową. Jednym z istotnych problemów w Polsce wymagającym rozwiązania (m.in. za pomocą środków unijnych) jest poprawa struktury agrarnej i stworzenie ogółowi gospodarstw rolnych możliwości rozwoju i pozyskiwania wyższych dochodów. W Polsce jest około 1,5 mln gospodarstw rolnych o powierzchni większej niż 1ha, w tym 1,36 mln gospodarstw korzystających z dopłat bezpośrednich. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w naszym kraju wynosi 11,2 ha. Około 862 tys. gospodarstw dysponuje powierzchnią gruntów mniejszą niż 5 ha. Ponad połowa polskich gospodarstw rolnych (56% ogółu gospodarstw) osiąga rocznie wartość produkcji rolniczej niższą niż 4 tys. euro (do około 16 tys. zł). Produkcję o wartości większej niż 8 tys. euro (około 32 tys. zł) osiąga tylko co czwarte gospodarstwo rolne (26 % ogółu gospodarstw).

Na pytanie „jakie gospodarstwo rolne jest gospodarstwem małym?” nie ma prostej odpowiedzi, gdyż nie tylko powierzchnia gruntów decyduje o wielkości gospodarstwa. Trwa dyskusja jak zdefiniować „małe gospodarstwo rolne”. Na tym etapie prac proponuje się założenie, że małym jest to gospodarstwo, które osiąga „standardową produkcję” w wysokości od 2 tys. euro do 15 tys. euro (roczna produkcja rolna sprzedana z gospodarstwa w wysokości od 8 tys. zł do 60 tys. zł).

Przedstawiamy Państwu lekturę przygotowaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod tytułem "Pomoc dla małych gospodarstw rolnych w Polsce w nowej perspektywie finansowej 2014-2020"

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik