NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Ruszyła strona internetowa projektu MultiCEL

Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej  to projekt współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jest on inicjatywą  partnerską 4 Lokalnych Grup Działania : LGD Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”, LGD JAKSA,  LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa  oraz LGD „Dziedzictwo i Rozwój” .
Pod adresem www.multicel.koronakrakowa.pl można znaleźć wszystkie informacje dotyczące projektu : jego cel, budżet oraz dane Partnerów Współpracy.  Większość zamieszczanych artykułów dotyczy jednak realizacji projektu:  tematyki szkoleń czy  zasad rekrutacji.  Za pośrednictwem witryny  każdy może zapoznać się z bogatą ofertą bezpłatnych szkoleń zarówno stacjonarnych, które odbywać się będą w Multimedialnych Centrach Edukacji Lokalnej  jak i e-learningowych, które zostaną przeprowadzone przy użyciu platformy www.elearning-szkolenia.eu Znajdą się tam również wzmianki dotyczące działań indywidualnych poszczególnych partnerów takich jak doradztwo księgowe czy prawne, konkursy, wyjazdy studyjne. Strona stanowi cenne źródło informacji zarówno dla beneficjentów projektu jak i ułatwia komunikację pomiędzy partnerami. Jest to element wspólny Projektu Współpracy, dlatego na stronach każdego z partnerów pojawiły się odnośniki do strony MultiCEL-u.

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik