NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Zadania gmin w obszarze zarządzania energią

Podczas VII Mazowieckiego Kongresu Rozwoju Obszarów Wiejskich poruszono niezwykle ważne kwestie dotyczące zadania gmin w obszarze zarządzania energią. Ze względu na rosnące ceny energii, stan środowiska naturalnego czy monopole energetyczne, a także dyrektywy UE ukierunkowane na energooszczędność i energoefektywność bardzo istotna jest debata na ten temat oraz tworzenie krótko i długoterminowych planów zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałami przygotowanymi przez Bartosza Dubińskiego- Prezesa Zarządu Mazowieckiej Agencji Energetycznej. 

Zobacz prezentację

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik