NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Apel w sprawie instrumentu „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność”

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność to dobrowolny instrument proponowany przez Komisję Europejską. Po pierwsze umożliwia korzystanie z wszystkich funduszy nowej perspektywy. Po drugie, można go stosować zarówno na terenach miejskich, jak i wiejskich. Po trzecie, kierowany jest nie tylko do Lokalnych Grup Działania. Zachęcamy do podpisania Apelu dotyczącego instrumentu "Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność", w którym organizacje pozarządowe i lokalne grupy działania postulują o jak najszersze zastosowanie tego mechanizmu w Regionalnych Programach Operacyjnych.

Podczas Rzeczpospolitej Lokalnej apel o wsparcie rozwoju kierowanego przez społeczność lokalną odpisali m.in. Henryk Wujec, doradca Prezydenta RP, Jakub Wygnański, Prezes Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich, Bohdan Skrzypczak, Prezes Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Piotr Frączak, Prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz kilkadziesiąt innych osób.

Zobacz Apel

Źródło: Decydujmy Razem.

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik