NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Model kształcenia – zarządca w rolnictwie. Przygotowanie do pełnienia funkcji zastępcy rolnika”

Gmina Przytyk na piątke z plusem

Zachęcamy Państwa do wykorzystywania modelu kształcenia wypracowanego w projekcie „PI- PWP Zarządca w rolnictwie- Transfer i adaptacja niemieckiego sposobu szkolenia w rolnictwie”

Model jest narzędziem, które pozwoli instytucjom z całego kraju przeprowadzić proces kształcenia osób pozostających bez zatrudnienia w nowym zawodzie. Celem jest stworzenie szansy osobom pozostającym bez zatrudnienia na podniesienie kwalifikacji, powrót na rynek pracy i wykorzystanie posiadanej wiedzy i doświadczenia. W dalszej perspektywie Model przyczyni się wyszkolenia profesjonalistów, którzy podejmą pracę w nowym zawodzie.

Cel kształcenia Przygotowanie i „wypuszczenie” na rynek pracy wykwalifikowanych zarządców w rolnictwie – zastępców rolnika, którzy będą w stanie w sposób kompetentny i profesjonalny wykonywać nowy zawód.

Organizator kształcenia Organizatorem kształcenia – Użytkownikiem Modelu mogą być instytucje szkoleniowe, ośrodki doradztwa rolniczego, izby rolnicze, szkoły rolnicze, powiatowe urzędy pracy oraz lokalne grupy działania.

Więcej informacji oraz niezbędne dokumenty można zaleźć na stronie internetowej www.zarzadcawrolnictwie.eu

Pobierz Instrukcję stosowania produktu finalnego

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik