NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Program wieloletni dotyczący udziału Polski w programie CIP przedłużony do końca 2014 roku

Rada Ministrów w dniu 7 stycznia na wniosek Ministra Gospodarki przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji, w latach 2008-2013”, zwanego „Programem CIP”. Uchwała wydłuża okres realizacji programu wieloletniego do końca 2014 roku.

Czytaj więcej

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik