NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Propozycja zmian regulacji prawnych dot. sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej  opracowało propozycję zmian legislacyjnych, ułatwiających prowadzenie przez rolników tzw. sprzedaży bezpośredniej.

Celem proponowanych zmian jest:

  • uporządkowanie formalnego statusu tej działalności;
  • stworzenie możliwości wprowadzenia ułatwień w procedurze jej rejestracji zarówno pod kątem podatkowym, jak i sanitarno-weterynaryjnym;
  • poszerzenie jej zakresu.

Fundacja sugeruje rozbudowanie definicji działalności rolniczej o drobne, ograniczone różnymi warunkami, przetwórstwo i sprzedaż oraz uelastycznienie przepisów higieniczno-sanitarnych w odniesieniu do tego drobnego przetwórstwa, mieszczącego się w poszerzonej definicji działalności rolniczej.

Ponadto proponuje, aby tak zdefiniowaną poszerzoną działalność rolniczą określać terminem „produkcja powiązana”, który oznacza przetwarzanie na bazie własnego surowca, we własnym zakresie i we własnym gospodarstwie, połączone ze sprzedażą do konsumenta końcowego lub zakładu (sklepu detalicznego, restauracji, stołówki szkolnej), który sprzedaje produkt do konsumenta końcowego.

Zobacz zmiany w przepisach, regulujące działalność rolników

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik