NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Rozwoj Lokalny Kierowany przez Społeczność – projekt uchwały

Przedstawiamy apel Prezesa LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego E. Trojanowskiego w sprawie poparcia dla zastosowania narzędzi Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020.

Celem zastosowania instrumentu RLKS jest przede wszystkim, zgodnie z dokumentami legislacji UE, budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców, przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy, a także polepszanie zarządzania lokalnymi zasobami dzięki włączaniu mieszkańców, partnerów społecznych i przedsiębiorców w system zarządzania rozwojem obszaru. 

Pobierz uchwałę

Zobacz Stanowisko Prezesów Lokalnych Grup Działania Województwa Mazowieckiego.

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik