NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

VII edycja Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2013

Konkurs zaplanowany został z myślą o jak najszerszym gronie producentów żywności z terenu województwa mazowieckiego.

Zapraszamy do udziału nie tylko firmy komercyjne, ale także podmioty i organizacje zajmujące się wytwarzaniem żywności na mniejszą skalę – koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne, gospodarstwa ekologiczne, osoby fizyczne, które mogą udokumentować swoją działalność posiadanymi certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami lub innymi dokumentami (np. potwierdzającymi prezentację produktu na targach, wystawach, imprezach lokalnych i regionalnych). Zgłoszony produkt powinien być powtarzalny, by można go było promować przy różnych okazjach.

Założeniem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie producentów wyróżniających się wysoką jakością produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalnością w podejściu do tematu żywności i przetwórstwa oraz promocji mazowieckiej żywności.

Zgłoszenia należy składać wyłącznie drogą pocztową na załączonym formularzu, w terminie do 28 lutego 2014 r.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Skoczylasa 4

03-469 Warszawa

W przypadku pytań informacji udzielą pracownicy Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich telefonicznie: 22 59 79 116 lub 22 59 79 146 bądź drogą elektroniczną: krzysztof.zaniewski@mazovia.pl. lubanna.gawlicka@mazovia.pl.

Do pobrania:

Formularz zgłoszenia do konkursu

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik