NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Apel w sprawie proponowanego wkładu własnego LGD w ramach PROW 2014-2020

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Szanowni Państwo! Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 24 stycznia 2014 r. opublikowało Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, jednocześnie informując o rozpoczęciu III etapu konsultacji, które trwać będą w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego 2014 r.

Projekt PROW 2014-2020 zawiera niepokojące zapisy związane z wysokością wkładu własnego związanego z funkcjonowaniem Lokalnych Grup Działania. Informacje zawarte w w/w dokumencie informują nas o tym, że zaproponowana wysokość wsparcia – kosztów kwalifikowanych związanych z bieżącą działalnością i aktywizacją – wynosić będzie dla organizacji z woj. mazowieckiego maksymalnie tylko 80 % procent kosztów kwalifikowalnych operacji (w przypadku pozostałych województw intensywność pomocy wynosiłaby 85 %). Oznacza to, że wysokość wkładu własnego dla LGD z Mazowsza wynosić będzie aż 20% (podczas gdy pierwszy publikowany projekt informował nas o wysokości kosztów własnych określonych na poziomie 5 %).

Czytaj więcej

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik