NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Informujemy, że 28 stycznia 2014 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę o przyjęciu projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 i przeprowadzeniu konsultacji społecznych.

Konsultacje społeczne  trwają od 29 stycznia do 5 marca 2014 r. Poniżej mogą Państwo pobrać projekt RPO WM 2014-2020. Zapraszam do udziału w konsultacjach. Szczegółowe informacje dotyczące trybu zgłaszania uwag i wniosków znajdą Państwo na stronie internetowej: www.rpo.mazovia.pl .

Pobierz Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik