NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Wsparcie w starcie – program niskooprocentowanych pożyczek dla studentów i absolwentów szkół wyższych.

Wsparcie w starcie

Wsparcie w starcie – to pilotażowy program rządowy, wdrażany na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach niego absolwenci i studenci ostatniego roku studiów wyższych mogą liczyć na niskooprocentowane pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz (opcjonalnie) na utworzenie stanowiska dla osoby bezrobotnej.

O pożyczkę mogą ubiegać się pozostający bez pracy (tj. nie zatrudnieni w ramach umowy o pracę): absolwenci szkół wyższych tj. I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu; oraz studenci ostatniego roku studiów wyższych tj. ostatniego roku studiów licencjackich lub magisterskich.

Czytaj więcej

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik