NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Razem dla Radomki. 24.04.2014 r. – Jedlińsk

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Razem dla Radomki, które odbędzie się w dniu 18 marca 2013 r. o godzinie 12.00, w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Jedlińsku przy ul. Wareckiej 19.

Podczas zebrania zaprezentowane zostaną m.in sprawozdania Rady, Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu z działalności Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” za rok 2013 r.

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik