NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

XIV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Edukacyjne dla MSP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 23-24 czerwca 2014 roku w Warszawie, w Centrum Nauki Kopernik, zorganizuje Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Człowiek Najlepsza Inwestycja. Głównym celem Forum jest stworzenie platformy wymiany wiedzy na temat zagadnień związanych z efektywnym zarządzaniem ludźmi oraz przepływu doświadczeń pomiędzy przedstawicielami administracji państwowej, instytucjami naukowymi  i praktykami biznesu.

Tegoroczne Forum MSP poświęcone będzie dwóm aspektom:

  • I dzień Forum – prezentacji najlepszych doświadczeń w obszarze rozwoju zasobów ludzkich w firmach poprzez pryzmat projektów realizowanych przez PARP;
  • II dzień Forum – działaniom edukacyjnym dla osób chcących założyć  działalność gospodarczą.

Czytaj więcej

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik