NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Promocja produktów lokalnych i regionalnych przez Lokalną Grupę Działania Razem dla Radomki.

Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” wyda w III kwartale tego roku dwie publikacje dotyczące produktów tradycyjnych i regionalnych obszaru LGD „Razem dla Radomki” oraz szlaku kulinarnego naszego regionu. Publikacje przygotowywane są w ramach realizacji projektu „Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną”.

Zapraszamy producentów, przetwórców, dystrybutorów żywności, rolników do zgłaszania oferty swoich produktów drogą pocztową do siedziby LGD „Razem dla Radomki” lub na adresy e- mailowe promocja@razemdlaradomki.pl, multicel@razemdlaradomki.pl, Bezpłatnie zaprezentujemy Państwa produkty we wspomnianych publikacjach. Prosimy o opisy produktów, proces wytwarzania, producenta, zdjęcia, dodatkowe opisy itp.

Do zgłoszeń zapraszamy wyłącznie tych , którzy posiadają w swojej ofercie żywność regionalną, cechującą się najwyższą jakością, wytwarzaną zgodnie z tradycyjnymi metodami i recepturami.

Zgłoszeniodawcami mogą być: gospodarstwa rolne, zakłady przetwórstwa żywności; sklepy; restauracje; koła gospodyń wiejskich; osoby indywidualne. Na zgłoszenia , czekamy do 15 czerwca 2014r.

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik