NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Samorządowy Menedżer Energii SME – Nowy Kierunek Studiów Podyplomowych !

Mazowiecka Agencja Energetyczna zaprasza na studia podyplomowe Samorządowy Menedżer Energii (SME), realizowane przez Wyzszą Szkołę Ekologii i Zarządzania w Warszawie przy dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

INFORMACJA w serwisie internetowym Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl

SME skierowany jest do : urzędników samorządu terytorialnego, pracowników lub kandydatów na pracowników urzędów gmin, powiatów lub urzędów szczebla regionalnego z województwa mazowieckiego oraz jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego, a także przedsiębiorstw komunalnych.

Celem projektu jest dostarczenie studentom wiedzy z zakresu efektywności energetycznej  w jednostkach samorządu terytorialnego, jak również pozyskanie oraz rozwinięcie wiedzy z zakresu prawnych, technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych i środowiskowych uwarunkowań wytwarzania, dystrybucji, magazynowania i obrotu energią pozyskiwaną ze źródeł konwencjonalnych oraz odnawialnych.
Istotnym aspektem jest również zaprezentowanie praktycznych rozwiązań w zakresie  bezpieczeństwa energetycznego na szczeblu lokalnym, w tym przede wszystkim planowania, zarządzania i finansowania energetyki.

 
O terminie rekrutacji poinformujemy w najbliższym czasie – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ, LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!

Więcej informacji również na stronie : www.wseiz.pl

źródło: mae.com.pl

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik