NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Bariery i instrumenty wsparcia

Przedsiębiorczość jest przemiotem zainteresowania wielu polityk publicznych, w tym polityki regionalnej, polityki konkurencyjności, polityki rynku pracy, czy polityki rozwoju obszarów wiejskich. W przypadku tworzenia przedsiębiorstw na obszarach wiejskich, ze względu na specyfikę i odmienne warunki społeczno-ekonomiczne od tych panujących w mieście, wspieranie przedsiębiorczości i tworzenie pozarolniczych miejsc pracy, wymaga szczególnego doboru instrumentów pomocy.

Nagromadzenie przez lata niekorzystnych jzawisk społęczno-gospodarczych na obszarach wiejski, niektorzystna struktura i relacje czynników produkcji, malejąca rola rolnictwa jako źródła utrzymania mieszkańców wsi, ukryte bezrobocie i niezagospodarowane nadwyżki siły roboczej, czy dysparytet dochodowy wiejskich gospodarstw domowych, zmuszają do poszukiwania rozwiązań ukierunkowanych na kreowanie źródeł pozarolniczego dochodu.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem "Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Bariery i instrumenty wsparcia" w Biuletynie KSOW.

Zobacz Biuletyn

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik