NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Opublikowaliśmy nowe ebooki

multiceldirSzanowni Państwo, z wielką przyjemnością informujemy, iż na stronie internetowej www.elearning-szkoenia.eu opublikowaliśmy ebooki będące podsumowaniem zrealizowanego wspólnie z trzema Lokalnym Grupami Działania z terenu województwa mazowieckiego i małopolskiego w latach 2013 – 2014 projektu współpracy pt. „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej” – MultiCel.

Projekt miał za zadanie umożliwić mieszkańcom obszarów Partnerskich LGD: „Razem dla Radomki”, Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin JAKSA, Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa, Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” doskonalenie swoich umiejętności, poszerzanie wiedzy i kompetencji społecznych i zawodowych poprzez korzystanie z dostępnych w 4 MultiCentrach kursów, szkoleń stacjonarnych i e-learningowych, warsztatów, doradztwa, jak również poprzez możliwość korzystania ze znajdującego się w centrach sprzętu. Informacje o przebiegu realizacji projektu znajdą Państwa w zakładce zamieszczonej na stronie LGD „Razem dla Radomki” – Lider projektu.

Ebooki zawierają kompendium materiałów edukacyjnych przygotowanych na potrzebę szkoleń z zakresu:
Fotowoltaiki

 • Oskar Kolberg – życie i twórczość
 • Szkolenie z języka angielskiego – poziom podstawowy
 • Szkolenie z języka niemieckiego – poziom podstawowy
 • Szkolenie z obsługi komputera – poziom podstawowy i średniozaawansowany
 • Produkt Lokalny – szanse i wyzwania, Tradycje Lokalne – rekonstrukcja, promocja, edukacja, Orkiestra dęta lokalną marką
 • Warsztaty Edukacji Globalnej, Odkrywanie tajemnic okolicy – Questing, Ekomuzeum – żywa kolekcja naturalnego i kulturowego dziedzictwa
 • Kreowanie Marki Lokalnej poprzez tworzenie gier planszowych, Współpraca modelowa – warsztaty budowania partnerstwa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, Digitalizacja źródeł historii lokalnej i edukacji historycznej,
 • Podstawy obsługi Programu MS Power Point 2010, Warsztaty pracy historyka – badacza historii lokalnej,- Ojczyzny bliższe
 • Tradycje Lokalne – rekonstrukcja, promocja, edukacja, Tworzenie i Działalność Organizacji Pozarządowej. Podstawy prawne
 • Koła Gospodyń Wiejskich pomysłem na przedsiębiorczość społeczną
 • Nowe umiejętności – nowe szanse. Kurs z zakresu podstaw obsługi komputera oraz Internetu
 • Obsługa ruchu turystycznego w turystyce wiejskiej

Choć szkolenia stacjonarne zostały już zakończone nadal maja Państwo możliwość bezpłatnego skorzystania ze szkoleń e-learningowych. W tym celu wystarczy skontaktować się z Biurami Partnerskich LGDów.

LGD „Razem dla Radomki” od 2012 roku stwarza możliwość skorzystania z różnorodnych szkoleń e – learningowych z zakresu promocji dziedzictwa kulturalnego i historycznego naszego obszaru oraz rozwoju organizacji pozarządowych na terenach wiejskich. Także i w tym przypadku mogą Państwo zapoznać się z tematyką szkoleń dzięki opublikowanym na stronie www.elearning-szkolenia.eu ebookom.

Zachęcamy do lektury i udziału w szkoleniach.

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik