NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Opiniowanie podręcznika serowarskiego

Poradnik

Działając z upoważnienia przedstawicieli sektora producentów serów lokalnych, tj. Zrzeszenia Producentów Sera Korycińskiego, Stowarzyszenia producentów sera podpuszczkowego z Wiżajn i Rutki Tartak „Macierzanka” oraz Stowarzyszenia „Narwiańskie przysmaki” zwracamy się z prośbą o zaopiniowanie podręcznika „Zasady procesu produkcyjnego i higieny w zatwierdzonej urzędowo serowarni farmerskiej i rzemieślniczej”.

PODRĘCZNIK SEROWARSKI (link)

FILM INSTRUKTAŻOWY (link)  (załącznik do podręcznika)

 

Na opinie od grup konsumentów i innych podmiotów oczekujemy do 9 lutego 2015 r. Można je wysyłać pocztą na adres urzędu marszałkowskiego (z dopiskiem "KSOW") lub przekazywać drogą elektroniczną na adres ksow@wrotapodlasia.pl.

Wymóg opiniowania podręcznika wynika z artykułów 7 i 8 Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. Przepisy zachęcają przedstawicieli sektora spożywczego do opracowywania krajowych wytycznych dobrej praktyki. Podręczniki stworzone w myśl ww. regulacji mają za zadanie pomóc producentom prawidłowo realizować produkcję na wszystkich jej etapach przy spełnieniu właściwych wymogów higieny, dostosowanych elastycznie do skali i formy działalności. Krajowe wytyczne są również pomocne dla przedstawicieli organów kontroli urzędowej, dlatego mają kluczowe znaczenie zwłaszcza dla małej produkcji rzemieślniczej, gdzie zasady bezpieczeństwa żywności należy realizować elastycznie i adekwatnie do wielkości i charakteru produkcji.

Po zaopiniowaniu dokumentu zostanie on wysłany do oceny Głównego Inspektora Weterynarii i mamy nadzieję, że uzyska rangę krajowych wytycznych branżowych.

Źródło: http://podlaskie.ksow.pl/

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik