NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Spotkanie informacyjne dotyczące funduszy europejskich na lata 2014-2020 dla Przedsiębiorców w Radomiu

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zapraszają do udziału w spotkaniach informacyjnych z cyklu „Środa z Funduszami dla…”. W czasie spotkań przedstawimy ogólne informacje o planowanych w nowym budżecie unijnym środkach dla różnych grup osób i instytucji. Na piąte spotkanie zapraszamy Przedsiębiorców planujących aplikować o środki finansowe w nowej perspektywie finansowej przewidzianej na lata 2014-2020. 

Spotkania mają charakter ogólny do czasu zatwierdzenia dokumentów programowych i będą odbywać się cyklicznie od października 2014 roku do marca 2015 roku, w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach 12:00-15:15, w 6 największych mazowieckich miastach: Warszawie, Ciechanowie, Radomiu, Siedlcach, Płocku i Ostrołęce. Podobne spotkania odbędą się również w innych województwach. Piąte spotkanie nosi tytuł:

„Środa z Funduszami dla Przedsiębiorców”

4 lutego 2015 r. w godz. 12:00-15.15

Podczas spotkań zostaną omówione ogólne zagadnienia związane z:

  • podstawowymi założeniami funduszy europejskich 2014-2020
  • zasadami wsparcia przedsiębiorców
  • możliwościami otrzymania dofinansowania w ramach programów na lata 2014-2020
  • źródłami informacji o funduszach europejskich

 Po zakończeniu zapraszamy na indywidualne konsultacje ze specjalistami ds. funduszy europejskich mazowieckich sieci Punktów Informacyjnych

Rekrutacja prowadzona będzie osobno dla każdej z ww. lokalizacji. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniach prosimy o przesłanie drogą elektroniczną formularza dostępnego na stronie internetowej www.mazowia.eu lub o telefon na podane poniżej, odpowiadające lokalizacji wybranego miejsca, telefony kontaktowe od 16 stycznia 2015r. do 2 lutego 2015 r.

Czytaj więcej

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik