NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Energetyka rozproszona gwarantem bezpieczeństwa energetycznego

Głównym celem projektu jest prowadzenie aktywnej edukacji osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenów nisko-zurbanizowanych poprzez upowszechnianie wiedzy na temat mikro i małych instalacji odnawialnych źródeł energii.

Celem szkolenia jest zwiększenie świadomości i poszerzenie wiedzy grupy docelowej w zakresie energetyki prosumenckiej oraz inwestycji w mikro- i małe instalacje OZE

Cel warsztatów:

Podniesienie umiejętności oceny wpływu wybranych parametrów na efektywność ogniw fotowoltaicznych oraz turbin wiatrowych. Upowszechnienie dobrych praktyk procesu inwestycyjnego i eksploatacyjnego mikro i małych instalacji OZE

Grupę docelową projektu stanowią osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego w województwach: mazowieckim i podlaskim

Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2016 roku. Rekrutacja prowadzona jest od 1 lutego 2015 do 15 czerwca 2015 roku.

Broszura_lekki (1)

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik