NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Przedsiębiorczość Wiejska, Koncepcja Rozwoju

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa realizuje nowy projekt na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, który stanowi kontynuację badania pn. ” Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich – diagnoza, kierunki, rekomendacje dla polityki rozwoju obszarów wiejskich (projekt realizowany ze środków pochodzących z Funduszu Counterpart Funds – CPF Sektorowych Agrolinia PL9005).

W ramach projektu zespół ekspertów wraz z przedstawicielami mikro, małych i średnich przedsiębiorstw opracował koncepcję rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem analizy rynku usług wspierających rozwój przedsiębiorczości.

W pierwszym kwartale 2015 roku odbędzie się 7 konferencji, podczas których zostaną zaprezentowane wyniki badań oraz koncepcja. Planowane jest również upowszechnienie informacji dotyczących możliwości wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w nowej perspektywie finansowej.

Konferencja na terenie województwa mazowieckiego odbędzie się w Radomiu 17 lutego 2015 r. Do pobrania:

Bardzo serdecznie zapraszamy.

 

Pliki do pobrania:

1. Broszura informacyjna: Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich – diagnoza, kierunki, rekomendacje dla polityki rozwoju obszarów wiejskich
2. Raport metodologiczny
3. Raport diagnostyczny
4. Raport badawczy
5. Raport strategiczny
6. Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości  

List uwierzytelniający

źródło: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik