NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Bezpłatne szkolenia – Innowacyjny gospodarz – cykl dwudniowych szkoleń stacjonarno-warsztatowych

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na zlecenie Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA przystępuje do realizacji cyklu szkoleń pod tytułem „Innowacyjny gospodarz”. Bezpłatne szkolenia skierowane są do rolników, doradców rolniczych, członków Lokalnych Grup Działania, nauczycieli, studentów i uczniów szkół rolniczych oraz mieszkańców obszarów wiejskich.

W pierwszym dniu szkolenia odbędą się zajęcia stacjonarne. W drugim dniu odbędą się zajęcia warsztatowe w gospodarstwie.

Liczba uczestników jednego szkolenia wynosi maksymalnie 35 osób.

UWAGA!!! Jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu cyklu „Innowacyjny gospodarz”

Tytuły szkoleń:

1. Rolnicy w systemach jakości żywności

2. Innowacyjność w uprawach ogrodniczych zamkniętych

3. Integrowana ochrona roślin i rolnictwo precyzyjne

4. Polskie winnice i produkcja jabłecznika czyli polskiego cydru

5. Chów ślimaków jako przykład przedsiębiorczości w gospodarstwie rolnym

6. Rolnictwo dla klimatu czyli OZE w rolnictwie

7. Ekologiczne polskie zioła

8. Chów bydła mięsnego szansą rozwoju gospodarstw rolnych

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty noclegów, wyżywienia oraz dydaktyki.

Czytaj więcej

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik