NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Start konkursu na „Europejskie innowacje społeczne 2015”

W Gdańsku zainaugurowano trzecią edycję Europejskiego Konkursu na Innowacje Społeczne. Jego organizatorem od 2012 r. jest Komisja Europejska. W uroczystości udział wziął wiceminister Paweł Orłowski.

Konkurs poświęcony pamięci Diogo Vasconcelosa (portugalski polityk zaangażowany w ideę innowacji społecznych) od 2012 r. zachęca Europejczyków do przedstawienia pomysłów na rozwiązanie kluczowych problemów stojących przed społeczeństwem. Stanowi okazję, by zaproponować nowe sposoby walki z bezrobociem i ograniczenia jego destrukcyjnego wpływu na gospodarkę i społeczeństwo, teraz i w przyszłości. Tegoroczna edycja dedykowana jest „Nowym ścieżkom wzrostu”. Komisja Europejska poszukuje przedsiębiorczych, zmieniających dotychczasowe reguły gry pomysłów na europejski model wzrostu. Na koniec roku, 3 najlepszym projektom zostaną przyznane równe nagrody w wysokości 50 tys. euro.

 
W trakcie ceremonii w Gdańsku dyskutowano również na temat poziomu rozwoju innowacji społecznych w Polsce. Wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski przedstawił informacje na temat finansowania innowacji społecznych ze środków EFS, w tym w szczególności z Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 
W PO WER wyodrębniliśmy oddzielny priorytet dedykowany innowacjom społecznym i współpracy ponadnarodowej. W celu lepszej koordynacji i widoczności tych działań, innowacje społeczne będą w obecnej perspektywie wdrażane z poziomu centralnego, bezpośrednio przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Nowością jest wprowadzenie dwóch schematów wdrażania innowacji: mikro i makro. – mówił wiceminister P. Orłowski.

Celem projektu innowacyjnego jest wypracowanie nowych, skuteczniejszych rozwiązań problemów, które do tej pory nie były przedmiotem polityki państwa lub nie zostały skutecznie rozwiązane, wspierają nowe, nietypowe grupy docelowe, wykorzystują nowe metody/instrumenty w rozwiązywaniu dotychczasowych problemów społecznych. Przy wyborze projektów innowacyjnych do dofinansowania z PO WER kluczowa będzie ocena strategiczna projektów dokonywana przez panel ekspertów. Nacisk położony będzie na trwałość struktur i wdrożenie najlepszych rozwiązań do praktyki.

Na innowacje społeczne w perspektywie 2014-20 przeznaczymy prawie 1 mld zł. Pierwsze konkursy na mikro-innowacje ogłosimy już pod koniec II kwartału br. – poinformował wiceszef resortu infrastruktury i rozwoju. Proponowane tematy w pierwszym konkursie dotyczyć będą: przejścia z systemu edukacji do aktywności zawodowej, integracji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy, kształcenia ustawicznego osób dorosłych oraz usług opiekuńczych dla osób zależnych.

Więcej informacji o konkursie „Europejskie Innowacje Społeczne”

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik