NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

„Prosument – producent i konsument energii elektrycznej również w agroturystyce”, warszaty zorganizowane przez FDPA na targach AGROTRAVEL

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa była organizatorem warsztatu na targach „Agrotravel” w Kielcach, pod nazwą „Prosument – producent i konsument energii elektrycznej również w agroturystyce”.
Cel warsztatu: promowanie idei niezależności energetycznej na obszarach wiejskich oraz rozproszonych źródeł energii.
Warsztaty skierowane były do właścicieli gospodarstw agroturystycznych oraz innych obiektów turystycznych, zainteresowanych wytwarzaniem energii na własny użytek, a tym samym uniezależnieniem się od dostaw energii z sieci.
Uczestnikom została przedstawiona analiza korzyści, z uwzględnieniem dostępnych źródeł finansowania inwestycji i najnowszych regulacji prawnych. Eksperci opowiedzieli również o idei spółdzielni energetycznych i samowystarczalnych energetycznie wioskach, funkcjonujących u naszych zachodnich sąsiadów.

 

PREZENTACJA

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik