NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Konkursy w programie Horyzont 2020: Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa

logo_enKomisja Europejska ogłosiła nową listę tematów w obszarze tematycznym „Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa”. Termin składania wniosków wyznaczono na 16 września 2015 (godz. 17:00). Zaproponowano 10 tematów konkursowych podzielonych na cztery grupy.

  Konkursy nakierowane na poprawę atrakcyjności nauczania w zakresie nauk ścisłych(tzw. STEM: science, technology, engineering, mathematics) i kariery naukowej wśród młodych ludzi (więcej informacji na tej stronie):
  • Innowacyjne sposoby na poprawę atrakcyjności edukacji w zakresie dziedzin ścisłych i zachęcenie młodych ludzi do podejmowania kariery naukowej

   Konkursy nakierowane na zachęcenie społeczeństwa europejskiego do włączania się w różne działania naukowe i innowacyjne (więcej informacji na stronie) :
   • Działania upowszechniające w Europie: wystawy i kafejki naukowe angażujące obywateli w naukę
   • Platforma wymiany wiedzy
   • Elektroniczne narzędzia/mechanizmy doradztwa w zakresie polityki opartej na wiedzy

    Wspieranie zmian strukturalnych w instytucjach/organizacjach badawczych w celu promowania Odpowiedzialnego Prowadzenia Badań Naukowych i Innowacji (RRI)
    Konkursy na promowanie równości płci w badaniach i innowacjach (więcej informacji na tej stronie) :
    • Ocena inicjatyw promujących równość płci w polityce badawczej i instytucjach/organizacjach badawczych
    • Wspieranie instytucji badawczych we wdrażaniu planów równości płci

     Konkursy na rozwijanie metod zarządzania dla lepszego rozwoju Odpowiedzialnego Prowadzenia Badań Naukowych i Innowacji (RRI) (więcej informacji na tej stronie) :
     • Odpowiedzialne Prowadzenie Badań Naukowych i Innowacji w środowisku przemysłowym
     • Innowacyjne podejście do rozpowszechniania wyników badań naukowych i mierzenia ich oddziaływania/wpływu
     • Szacowanie kosztów oszustw w badaniach naukowych oraz korzyści społeczno-ekonomicznych płynących z badań wykonanych w sposób rzetelny.

     Category: Bez kategorii

     Copyright by Paweł Słabik