NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Zakrzewie: Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym– aspekty prawne, ekonomiczne, społeczne. 10 czerwca 2015 r.

gminne_centrum_zakrzew
Partycypacja społeczna jest zjawiskiem, które zachodzi w sposób obiektywny, niezależnie od przekonań i postaw osób sprawujących funkcje publiczne, w tym również odpowiedzialnych za tworzenie prawa. Celem konferencji jest analiza istniejących w polskim systemie prawnym podstaw funkcjonowania instytucji partycypacji oraz ich roli w podejmowaniu rozstrzygnięć na poziomie lokalnym, a także integracja środowiska naukowego z praktykami. Już 10 czerwca 2015 r. odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa „Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym – aspekty prawne, ekonomiczne, społeczne”, na którą zapraszają Katedra Prawa Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Katedra Prawa Administracyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Katedra Prawa i Nauki o Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, oraz Studenckie Koło Naukowe Administratywistów Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Odbędzie się ona w Gminnym Centrum Informacji Edukacji i Kultury w Zakrzewie (powiat radomski). Konferencja rozpocznie się o godzinie 10:00 i zostanie podzielona na cztery panele. Pierwszy z paneli obejmować będzie wystąpienia pracowników naukowych specjalistów w zakresie samorządu terytorialnego, drugi zaś przyjmie formę moderowanej debaty samorządowej, w której na początku zaproszone do debaty osoby przedstawią jak wygląda partycypacja społeczna. W trzecim i czwartym panelu, które zostaną poprowadzone równocześnie przewidziano wystąpienia pracowników naukowych. Zakończenie konferencji planowane jest na godzinę 17:00.

    Wystąpią przedstawiciele 17 następujących uczelni: Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Europejskiej Uczelni Informatyczno – Ekonomicznej w Warszawie, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, a także Przedstawiciel Stowarzyszenia Demokracji Bezpośredniej, Posłanka na Sejm Małgorzata Woźniak, przedstawiciel sądu rejonowego. W debacie samorządowej: radni, burmistrzowie, przedstawiciele powiatu oraz województwa. Konferencja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców: członków organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego oraz osób pełniących funkcję takiego organu, członków organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz wszystkich osób zajmujących się tematyką partycypacji społecznej. Honorowy patronat nad konferencją objęli: Wójt Gminy Zakrzew, Starosta Radomski, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Rektor oraz Dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu, a także: Pismo samorządu terytorialnego WSPÓLNOTA, Rocznik Samorządowy, Portal kariera prawnika.pl, kwartalnik Wieści Zakrzewa, Serwis Samorządowy Lex.pl, Radio Plus Radom, Serwis Prawa.pl, radom24.pl, Instytut Spraw Obywatelskich INSPIRO, regioportal.pl, radomnews.pl. Więcej informacji oraz program konferencji na stronie www: www.partycypacjaspoleczna.uniwersytetradom.pl lub telefonicznie: mgr Paweł Śwital 513898806 oraz emailowo: partycypacja_spoleczna@wp.pl

    Category: Bez kategorii

    Copyright by Paweł Słabik