NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Technologie, które zmienią świat.


Przedstawiamy nowe technologie, których upowszechnienie wpłynie już niebawem znacząco na zmianę jakości naszego życia

Żyjemy w czasach, w których codziennie powstają wynalazki silnie oddziaływujące na naszą rzeczywistość. W ciągu ostatnich 30 lat dokonał się postęp cywilizacyjny w każdej niemal dziedzinie naszego życia. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie instytucje naukowe, centra badawcze, władze państwowe oraz przedsiębiorstwa i koncerny inwestujące w innowacyjne produkty, usługi oraz powstawanie i rozwój nowych rynków.

Postępująca komputeryzacja i cyfryzacja przyczyniły się do rozwoju nauki i techniki, bezpośrednio powodując wielkie przeobrażenia kulturowo-gospodarcze, społeczne czy przyrodnicze takie jak globalizacja, problem dysproporcji rozwojowych społeczeństw, eksplozja demograficzna, zmniejszenie analfabetyzmu, migracje ludności, szybkość i dostępność informacji, zanieczyszczenie środowiska i zmiany klimatyczne.

Technologie, które zmieniają i będą zmieniać nasz świat, są dziś na wyciągnięcie ręki dzięki powszechnej dostępności informacji (internet, telewizja), ale przede wszystkim stają się szybko udziałem naszego życia, dzięki błyskawicznemu wdrażaniu produktów na rynki i bardzo wysokiemu czynnikowi konkurencji. To sprawia, że twórcy innowacji prześcigają się w oferowaniu produktów na miarę XXI wieku, zaspokajając potrzeby konsumentów, a każdy z tych produktów ma być postrzegany jako lokomotywa zmian prowadząca ludzkość ku lepszej rzeczywistości. Wśród liderów innowacji dostrzec można rynkowych potentatów (Microsoft, Google, IBM, Dell, Intel, Cisco, Samsung), a także start-upy, które często są wykupywane przez gigantów, o ile ich projekty niosą ze sobą powiew innowacyjnych przeobrażeń. Warto zwrócić uwagę na technologie, których upowszechnienie już niebawem wpłynie w znaczący sposób na zmianę jakości naszego życia w wielu aspektach.

Nie sposób wymienić wszystkich nurtów kształtujących obecnie naszą cywilizację, niemniej kilka z nich szczególnie zwraca uwagę, ponieważ przeszły już pierwszą próbę, udowadniając swoją użyteczność i dając powód, by obserwować ich rozwój. Warto zauważyć, że tworzenie nowych technologii i ich popularyzacja jest często domeną start-upów.

Czytaj więcej

Źródło: web.gov.pl

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik