NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Obywatelskie Gran Prix Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” dla aktywnych organizacji pozarządowych: Stowarzyszenie Wrzosowisko

Przedstawicielki Wrzosowiska w programie Karola OkrasyStowarzyszenie „Razem dla Radomki” po raz pierwszy przyznało nagrody Obywatelskich Gran Prix dla aktywny organizacji pozarządowych, za pracę na rzecz rozwoju społeczno, kulturalno i gospodarczego naszego regionu. Uhonorowane zostały następujące organizacje z terenu Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga z Przysuchy, Stowarzyszenie „Brać Sienkiewiczowska” z Zakrzewa, Stowarzyszenie „Zakrzewiaki” z Zakrzewa, Stowarzyszenie „Razem dla Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic”, Stowarzyszenie „Razem dla Rozwoju” z Bieniędzic, oraz Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza.

  STOWARZYSZENIE WRZOSOWISKO (Wrzos – Gmina Przytyk)
  Organizacja skupia w swoich szeregach aktywnych mieszkańców niewielkiej miejscowości Wrzos, znajdującej się w gminie Przytyk. Powstała w 2010 r. mając na celu propagowanie kulturalnego i aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu, podejmowanie wspólnych działań na rzecz środowiska lokalnego, poprawa stosunków sąsiedzkich, zachęcanie do wspólnego działania. Integruje środowisko lokalne, upowszechnia kulturę, sztukę i tradycję. Stowarzyszenie wspomaga również działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzosie.

   Członkowie Stowarzyszenia organizują różne spotkania, których istotą jest danie możliwości spędzenia wolnego czasu pożytecznie, kulturalnie, danie możliwości otwarcia się na innych ludzi, aby tworzyć i wzmacniać więzi międzyludzkie, oderwania się choć na chwile od problemów dnia codziennego. Organizują corocznie Festyn rodzinny, warsztaty dla dzieci i młodzieży. Wspólnie z LGD „Razem dla Radomki” od 2010 r. cieszące się bardzo dużą popularnością „Andrzejki Folkowe”. W 2014 r. na zaproszenie naszego Stowarzyszenia przygotowali poczęstunek z potraw związanych z papryką dla Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego na stoisku reprezentującym Województwo Mazowieckie na Dożynkach Prezydenckich w Spale. Pod koniec ubiegłego roku realizowali w ramach działań LGD – Małych Projektów – inicjatywę Ludowe Klimaty, dzięki której zaanimowali działalność dziecięcego zespołu ludowego, zakupili stroje ludowe i prowadzili międzypokoleniowe warsztaty. Prezesem Stowarzyszenia jest Pani Alina Wachnicka.

   Category: Bez kategorii

   Copyright by Paweł Słabik