NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Obywatelskie Gran Prix Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” dla aktywnych organizacji pozarządowych: Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze.

logoStowarzyszenie „Razem dla Radomki” po raz pierwszy przyznało nagrody Obywatelskich Gran Prix dla aktywny organizacji pozarządowych, za pracę na rzecz rozwoju społeczno, kulturalno i gospodarczego naszego regionu. Uhonorowane zostały następujące organizacje z terenu Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga z Przysuchy, Stowarzyszenie „Brać Sienkiewiczowska” z Zakrzewa, Stowarzyszenie „Zakrzewiaki” z Zakrzewa, Stowarzyszenie „Razem dla Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic”, Stowarzyszenie „Razem dla Rozwoju” z Bieniędzic, oraz Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza.

  TOWARZYSTWO KULTURALNE IM. OSKARA KOLBERGA W PRZYSUSZE

  Stowarzyszenie powstało w lipcu 2004 r., realizuje zadania mające na uwadze dobro społeczne i tradycje regionu przysuskiego. Jest organizatorem i współorganizatorem licznych przedsięwzięć kulturalnych w Przysusze: sesji popularno-naukowych, imprez kulturalnych. Do najważniejszych należy organizowanie wspólnie z Urzędem Gminy i Miasta w Przysusze corocznych „Dni Kolbergowskich”. Stowarzyszenie wydało 3 publikacje książkowe: „Przysucha – dzieje miasta od czasów najdawniejszych do 1945 r.”, „Przysucha i okolice” przewodnik turystyczny, „50. Dni Kolbergowskie” historia przeglądu folklorystycznego.

   W 2014 r. aktywnie uczestniczyło w organizacji szeregu inicjatyw związanych z Ogólnopolskim Rokiem Oskara Kolberga. Od 2010 r. współpracuje z Lokalną Grupą Działania „Razem dla Radomki” uczestnicząc w projektach multimedialnych „Zasoby kulturowe w sieci jako promocja lokalnych instytucji kultury w środkach masowego przekazu”, e-lerningowych „E – learning w poznaniu naszego dziedzictwa”. Wspólnie wspieramy rozwój bogactwa kultury ludowej organizując wydarzenia kulturalne, współorganizując Dni Kolbergowskie w Przysusze. Prezesem organizacji jest Jerzy Kwaśniewski.

   Category: Bez kategorii

   Copyright by Paweł Słabik