NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

PROW 2014-2020 – kolejne 8 działań jeszcze w tym roku

 Domaniów Sauna i Spa

MRiRW zakłada, że w roku 2015 ogłoszone zostaną terminy nabory wniosków w odniesieniu do 8 niżej wymienionych instrumentów. Jednak precyzyjnie określenie dnia rozpoczęcia naboru wniosków nie jest możliwe ze względu na trwające prace legislacyjne.

  • Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych)
  • Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości żywności
  • Budowa i modernizacja dróg lokalnych (w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich”)
  • Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
  • Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN
  • Rozwój przedsiębiorczości- rozwój usług rolniczych
  • Przetwórstwo i marketing produktów rolnych – nabór nieobejmujący rolników
  • Restrukturyzacja małych gospodarstw

Czytaj więcej

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik